Онлайн обучение по чужди езици от ново поколение

Видео курсове по английски език

Видео уроците по английски език на LanguageBox.bg са модерен, ефективен, лесно достъпен и изгоден начин на обучение. Уроците са обособени в нива, а нивата в пакети от нива. Клиентите ни получават достъп до целия ресурс на платформата за всички нива на обучение, включени в пакета, който са избрали - 5 нива в пакета за общ английски или 4 нива в пакета за бизнес английски. За периода на достъп обучаемият може да покрие повече от едно ниво на обучение. Към всеки видео урок е разработен пакет от допълнителни уроци за по-лесно усвояване и затвърждаване на материала.

В езиковото обучение са включени:

* 50 видео урока по общ английски или 40 видео урока по бизнес английски;

* Повече от 120 текста за Четене с разбиране;

* Повече от 80 упражнения за Слушане с разбиране;

* Над 600 граматически и лексикални упражнения;

* Задачи за писане и говорене;

* Над 6000 думи речников запас;

* Граматическа секция с граматиката от уроците представена описателно или таблично;

* Тестов генератор;

При успешно преминат курс за определено ниво, всеки обучаем получава възможност да генерира онлайн сертификат за завършено ниво. 

 

Технически изисквания за онлайн обучението

За да участвате пълноценно в онлайн уроците по английски език Ви е необходимо да имате:

 - Добра интернет връзка

 - Микрофон и слушалки 

 - Инсталиран Adobe Flash Player, като Ви препоръчваме да използвате последната версия, която можете да изтеглите от тук:  http://get.adobe.com/flashplayer/