Онлайн курсове по чужди езици

Какво включва обучението

Онлайн курсовете на LanguageBox.bg са разработени, за да отговорят на изискванията на всички, които ценят своето време, финансови ресурси и предпочитат гъвкавост в учебния процес за постигане на оптимални резултати. Учебният продукт на LanguageBox.bg е създаден специално за нуждите на Българския потребител. При създаването на учебния продукт са използвани примери както от британски английски, така и от американски английски с цел да се даде по-пълна представа за съвременното разнообразие на езика. Учебното съдържание е предвидено да развива активно 4-те основни езикови умения – четене с разбиране (Reading comprehension), слушане с разбиране (Listening comprehension), говорене (Speaking), писане (writing), като по този начин е насочено към ефективно овладяване на езика.

Запознайте се с предлаганите от LanguageBox.bg онлайн курсове по чужди езици от менюто вляво.

В онлайн курсовете на LanguageBox.bg са заложени 2 основни елемента - видео уроци (еквивалента на уроците в класна стая) и самоподготовка. Видео уроците са достъпни 24/7 за многократно гледане. Така можете да се обучавате в удобно за вас време и да повторите неограничен брой пъти всеки отделен урок. Към всеки урок са предвидени материали за самоподготовка, до които курсистите имат достъп във всеки един момент. Те са предвидени за по-пълноценно усвояване и затвърждаване на материала от видео урока.