1-годишен видео курс бизнес английски

Какво включва обучението

Пакетът включва достъп до 4 езикови нива бизнес английски за 1 година. Нивата включени в бизнес курса (BEC-Business English Course) са Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper Intermediate (B2) и Advanced (C1). Всяко от нивата е в 10 теми.

Обучението е организирано изцяло във видео уроци и интерактивни упражнения за затвърждаване и разширяване на материала от видео урока. Видео уроците могат да бъдат гледани многократно. Към всеки видео урок има съответните интерактивни секции с упражнения за четене с разбиране, слушане с разбиране, граматика, говорене и писане.

Видео уроците за нивата Pre-intermediate и Intermediate са записани с български преподаватели, докато уроците от нивата Upper Intermediate и Advanced са изцяло записани от британски преподаватели.

Всеки клиент, закупил си този пакет има неограничен достъп до всички материали, включени в 4-те нива за една година.

Пакетът е на цена 129 лв.

BEC Pre-intermediate

BEC Pre Unit 1 Video Lesson

BEC Pre Unit 1 Video LessonBEC Pre Unit 1 Reading and Listening

BEC Pre Unit 1 Reading and ListeningBEC Pre Unit 1 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 1 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 1 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 1 Speaking and WritingBEC Pre Unit 2 Video Lesson

BEC Pre Unit 2 Video LessonBEC Pre Unit 2 Reading and Listening

BEC Pre Unit 2 Reading and ListeningBEC Pre Unit 2 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 2 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 2 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 2 Speaking and WritingBEC Pre Unit 3 Video Lesson

BEC Pre Unit 3 Video LessonBEC Pre Unit 3 Reading and Listening

BEC Pre Unit 3 Reading and ListeningBEC Pre Unit 3 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 3 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 3 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 3 Speaking and WritingBEC Pre Unit 4 Video Lesson

BEC Pre Unit 4 Video LessonBEC Pre Unit 4 Reading and Listening

BEC Pre Unit 4 Reading and ListeningBEC Pre Unit 4 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 4 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 5 Video Lesson

BEC Pre Unit 5 Video LessonBEC Pre Unit 5 Reading and Listening

BEC Pre Unit 5 Reading and ListeningBEC Pre Unit 5 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 5 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 5 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 5 Speaking and WritingBEC Pre Unit 6 Video Lesson

BEC Pre Unit 6 Video LessonBEC Pre Unit 6 Reading and Listening

BEC Pre Unit 6 Reading and ListeningBEC Pre Unit 6 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 6 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 6 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 6 Speaking and WritingBEC Pre Unit 7 Video Lesson

BEC Pre Unit 7 Video LessonBEC Pre Unit 7 Reading and Listening

BEC Pre Unit 7 Reading and ListeningBEC Pre Unit 7 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 7 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 7 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 7 Speaking and WritingBEC Pre Unit 8 Video Lesson

BEC Pre Unit 8 Video LessonBEC Pre Unit 8 Reading and Listening

BEC Pre Unit 8 Reading and ListeningBEC Pre Unit 8 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 8 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 8 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 8 Speaking and WritingBEC Pre Unit 9 Video Lesson

BEC Pre Unit 9 Video LessonBEC Pre Unit 9 Reading and Listening

BEC Pre Unit 9 Reading and ListeningBEC Pre Unit 9 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 9 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 9 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 9 Speaking and WritingBEC Pre Unit 10 Video Lesson

BEC Pre Unit 10 Video LessonBEC Pre Unit 10 Grammar and Vocabulary

BEC Pre Unit 10 Grammar and VocabularyBEC Pre Unit 10 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 10 Speaking and WritingBEC Pre Final

BEC Pre FinalBEC Pre Unit 4 Speaking and Writing

BEC Pre Unit 4 Speaking and WritingBEC Pre Unit 10 Reading and Listening

BEC Pre Unit 10 Reading and ListeningBEC Intermediate

BEC Int Unit 1 Video Lesson

BEC Int Unit 1 Video LessonBEC Int Unit 1 Reading and Listening

BEC Int Unit 1 Reading and ListeningBEC Int Unit 1 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 1 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 1 Speaking and Writing

BEC Int Unit 1 Speaking and WritingBEC Int Unit 2 Video Lesson

BEC Int Unit 2 Video LessonBEC Int Unit 2 Reading and Listening

BEC Int Unit 2 Reading and ListeningBEC Int Unit 2 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 2 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 2 Speaking and Writing

BEC Int Unit 2 Speaking and WritingBEC Int Unit 3 Video Lesson

BEC Int Unit 3 Video LessonBEC Int Unit 3 Reading and Listening

BEC Int Unit 3 Reading and ListeningBEC Int Unit 3 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 3 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 3 Speaking and Writing

BEC Int Unit 3 Speaking and WritingBEC Int Unit 4 Video Lesson

BEC Int Unit 4 Video LessonBEC Int Unit 4 Reading and Listening

BEC Int Unit 4 Reading and ListeningBEC Int Unit 4 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 4 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 4 Speaking and Writing

BEC Int Unit 4 Speaking and WritingBEC Int Unit 5 Video Lesson

BEC Int Unit 5 Video LessonBEC Int Unit 5 Reading and Listening

BEC Int Unit 5 Reading and ListeningBEC Int Unit 5 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 5 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 5 Speaking and Writing

BEC Int Unit 5 Speaking and WritingBEC Int Unit 6 Video Lesson

BEC Int Unit 6 Video LessonBEC Int Unit 6 Reading and Listening

BEC Int Unit 6 Reading and ListeningBEC Int Unit 6 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 6 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 6 Speaking and Writing

BEC Int Unit 6 Speaking and WritingBEC Int Unit 7 Video Lesson

BEC Int Unit 7 Video LessonBEC Int Unit 7 Reading and Listening

BEC Int Unit 7 Reading and ListeningBEC Int Unit 7 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 7 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 7 Speaking and Writing

BEC Int Unit 7 Speaking and WritingBEC Int Unit 8 Video Lesson

BEC Int Unit 8 Video LessonBEC Int Unit 8 Reading and Listening

BEC Int Unit 8 Reading and ListeningBEC Int Unit 8 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 8 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 8 Speaking and Writing

BEC Int Unit 8 Speaking and WritingBEC Int Unit 9 Video Lesson

BEC Int Unit 9 Video LessonBEC Int Unit 9 Reading and Listening

BEC Int Unit 9 Reading and ListeningBEC Int Unit 9 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 9 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 9 Speaking and Writing

BEC Int Unit 9 Speaking and WritingBEC Int Unit 10 Video Lesson

BEC Int Unit 10 Video LessonBEC Int Unit 10 Reading and Listening

BEC Int Unit 10 Reading and ListeningBEC Int Unit 10 Grammar and Vocabulary

BEC Int Unit 10 Grammar and VocabularyBEC Int Unit 10 Speaking and Writing

BEC Int Unit 10 Speaking and WritingBEC Int Final Test

BEC Int Final TestBEC Upper Intermediate

BEC Upper Unit 1 Video Lesson

BEC Upper Unit 1 Video LessonBEC Upper Unit 1 Reading and Listening

BEC Upper Unit 1 Reading and ListeningBEC Upper Unit 1 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 1 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 1 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 1 Speaking and WritingBEC Upper Unit 2 Video Lesson

BEC Upper Unit 2 Video LessonBEC Upper Unit 2 Reading and Listening

BEC Upper Unit 2 Reading and ListeningBEC Upper Unit 2 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 2 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 2 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 2 Speaking and WritingBEC Upper Unit 3 Video Lesson

BEC Upper Unit 3 Video LessonBEC Upper Unit 3 Reading and Listening

BEC Upper Unit 3 Reading and ListeningBEC Upper Unit 3 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 3 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 3 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 3 Speaking and WritingBEC Upper Unit 4 Video Lesson

BEC Upper Unit 4 Video LessonBEC Upper Unit 4 Reading and Listening

BEC Upper Unit 4 Reading and ListeningBEC Upper Unit 4 Grammar and Vocabular

BEC Upper Unit 4 Grammar and VocabularBEC Upper Unit 4 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 4 Speaking and WritingBEC Upper Unit 5 Video Lesson

BEC Upper Unit 5 Video LessonBEC Upper Unit 5 Reading and Listening

BEC Upper Unit 5 Reading and ListeningBEC Upper Unit 5 Grammar and Vocabular

BEC Upper Unit 5 Grammar and VocabularBEC Upper Unit 5 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 5 Speaking and WritingBEC Upper Unit 6 Video Lesson

BEC Upper Unit 6 Video LessonBEC Upper Unit 6 Reading and Listening

BEC Upper Unit 6 Reading and ListeningBEC Upper Unit 6 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 6 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 6 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 6 Speaking and WritingBEC Upper Unit 7 Video Lesson

BEC Upper Unit 7 Video LessonBEC Upper Unit 7 Reading and Listening

BEC Upper Unit 7 Reading and ListeningBEC Upper Unit 7 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 7 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 7 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 7 Speaking and WritingBEC Upper Unit 8 Video Lesson

BEC Upper Unit 8 Video LessonBEC Upper Unit 8 Reading and Listening

BEC Upper Unit 8 Reading and ListeningBEC Upper Unit 8 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 8 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 8 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 8 Speaking and WritingBEC Upper Unit 9 Video Lesson

BEC Upper Unit 9 Video LessonBEC Upper Unit 9 Reading and Listening

BEC Upper Unit 9 Reading and ListeningBEC Upper Unit 9 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 9 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 9 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 9 Speaking and WritingBEC Upper Unit 10 Video Lesson

BEC Upper Unit 10 Video LessonBEC Upper Unit 10 Reading and Listening

BEC Upper Unit 10 Reading and ListeningBEC Upper Unit 10 Grammar and Vocabulary

BEC Upper Unit 10 Grammar and VocabularyBEC Upper Unit 10 Speaking and Writing

BEC Upper Unit 10 Speaking and WritingBEC Upper Final Test

BEC Upper Final TestBEC Advanced

BEC Advanced Unit 1 Video Lesson

BEC Advanced Unit 1 Video LessonBEC Advanced Unit 1 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 1 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 1 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 1 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 1 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 1 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 2 Video Lesson

BEC Advanced Unit 2 Video LessonBEC Advanced Unit 2 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 2 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 2 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 2 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 2 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 2 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 3 Video Lesson

BEC Advanced Unit 3 Video LessonBEC Advanced Unit 3 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 3 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 3 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 3 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 3 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 3 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 4 Video Lesson

BEC Advanced Unit 4 Video LessonBEC Advanced Unit 4 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 4 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 4 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 4 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 4 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 4 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 5 Video Lesson

BEC Advanced Unit 5 Video LessonBEC Advanced Unit 5 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 5 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 5 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 5 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 5 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 5 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 6 Video Lesson

BEC Advanced Unit 6 Video LessonBEC Advanced Unit 6 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 6 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 6 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 6 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 6 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 6 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 7 Video Lesson

BEC Advanced Unit 7 Video LessonBEC Advanced Unit 7 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 7 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 7 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 7 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 7 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 7 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 8 Video Lesson

BEC Advanced Unit 8 Video LessonBEC Advanced Unit 8 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 8 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 8 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 8 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 8 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 8 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 9 Video Lesson

BEC Advanced Unit 9 Video LessonBEC Advanced Unit 9 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 9 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 9 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 9 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 9 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 9 Speaking and WritingBEC Advanced Unit 10 Video Lesson

BEC Advanced Unit 10 Video LessonBEC Advanced Unit 10 Reading and Listening

BEC Advanced Unit 10 Reading and ListeningBEC Advanced Unit 10 Grammar and Vocabulary

BEC Advanced Unit 10 Grammar and VocabularyBEC Advanced Unit 10 Speaking and Writing

BEC Advanced Unit 10 Speaking and WritingBEC Advanced Final Test

BEC Advanced Final Test