Онлайн езикови курсове - модерният подход в езиковото обучение

онлайн езикови курсове - модерният подход в езиковото обучение

Представяме Ви една интересна статия за настоящето и бъдещето на онлайн езиковото обучение. Източникът на статията е посочен в нейния край. Статията е преведена от английски.

Много хора биха се обединили около мнението, че изучаването на чужд език е от изключителна важност в днешното общество. Но какъв е най-добрият, най-ефективният начин за да научите чужд език? Трудно е да се постигне консенсус по отношение на този въпрос. Още повече, с развитието на технологиите се увеличават драстично и методите за изучаването на чужди езици, което допълнително усложнява изборът на един и най-ефикасен метод.

Ако сте израсли през 70-те или 80-те, много е вероятно да сте учили втори чужд език от доста ранна ученическа възраст. Ключовата дума в случая е ‘Учили’, защото е много вероятно (може би ще протестирате за този факт), след часове на усилено учене, в крайна сметка да се окаже, че не можете да боравите с езика въобще.

Разбира се, Вие нямате никаква вина в случая. Този резултат е постигнат благодарение на традиционния по това време подход в езиковото обучение, а именно огромната важност, която се е отдавала на изучаването на граматика. По това време, се е вярвало, че граматическите правила при изучаване на чужд език са най-ценният аспект в обучението. Като резултат, обучаемите били поставени пред задължението да наизустяват стотици граматически конструкции и хиляди чужди думи.

Предимство също така се е отдавало и на уменията за писане и четене, разбира се по традиционен за това време начин, за да се постигне в резултат огромна вреда за комуникационните умения – говорене и слушане, в следствие на което, комуникационните умения на обучаемите били напълно неадекватни. Например: след години на усилено изучаване на английски език, например, възможно ли Ви е било да седнете пред телевизора и да гледате английски филм без субтитри? Чувствате ли се щастлив от Вашето езиково обучение в този случай? Или може би се паникьосвате при мисълта, че ви се налага да пътувате в чужбина и да се срещате с английския език на живо, сред носителите на езика? Това са признаци на несигурност и слаби комуникационни умения, харектеристики на учениците, обучавани по традиционните методики за изучаване на чужд език.

В последните години, ако сте посещавали курсове по чужди езици, може би сте забелязали изключително различен подход. Минават часове в повтаряне на изречения след учителя, без дори да знаете как се изписват определени думи или дори какво означават. Казано Ви е, че това не е важно. Идеята е, че ‘комуникационните умения’ са основните (дори единствените) умения, които имат смисъл в този по-съвременнен подход към обучението. Това е типичен пример за аудио-лингвистичен подход, като отговор на традиционния метод, описан по-горе. Уменията за говорене и слушане са поставени на пиедестал в този подход, което разбира се води до факта, че уменията за четене и писане са пренебрегнати почти напълно. За съжаление, повечето диалози, усилено практикувани, дори не се доближават до реалния език, с който ще се сблъскате при разговор с един англичанин, например.

Най-вероятно вече сте получили просветеление, че най-удачния метод за изучаване на чужд език, най-вероятно е някакъв микс между двата метода. Идеята е да се отдава равна тежест при развитие на всички умения, като дори граматиката се представя в комуникационен формат. Също така се използват упражнения и примери от всекидневието на курсистите. С други думи, изучаването на чужд език трябва да бъде ориентирано към контекст, който е уместен за курсистите и с материали, които биха им задържали вниманието и биха направили обучението им по-интересно, като по този начин се търси бързо и естествено абсорбиране на езика от обучаемите.

И как тези от нас с трескав дневен график да намерим време и пари за да придобием тези умения? Добрата новина е, че онлайн обучението вече е сериозна и безценна опция за изучаване на чуж език. При онлайн езиковото обучение, курсистите сами избират скоростта на учене, времето по което желаят да се обучават, мястото от където да достигнат до ресурсите. Също така спестява време и пари за пътуване и не на последно място предлага възможността да започнете Вашето обучение моментално след записването си за онлайн курс. И ако мисълта за практикуване на езиковите Ви умения пред група от хора в традиционното училище ве кара да се страхувате, то с онлайн езиковото обучение можете да учите от комфорта на Вашия дом.

The author works in the conference industry and travels and works in many countries worldwide. His latest personal adventure into online language learning is to tackle Russian using a home study course.


Article Source: http://EzineArticles.com/2595247

обратно към новини