1-годишен видео курс по английски

Какво включва обучението

1-годишен достъп до пакет от 5 видео курса по английски език за нивата Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate и Upper Intermediate + подарък курс с диктовки.

Видео уроците са достъпни постоянно и могат да се гледат многократно. Към всеки видео урок е предвидена секция за упражнения и затвърждаване на материала. Също така е предвидена и граматическа секция, където нагледно (описателно, таблично или графично) е представена граматиката от всеки урок.

Вижте всички курсове по английски език включени в пакета по-долу.

Сега можете да закупите пълния пакет за 1 година само за 89 лв. (около 25 стотинки дневно)

Beginner A1 Video Course

Unit: The Verb "To be" (Глаголът "съм")

Видео урокът по английски език разглежда употребата на глагола "СЪМ" в сегашно време и всички лица в положителните, отрицателните и въпросителните му форми.Unit: Pronouns - Subject/Object/Possessive (Местоимения)

Урокът по английски разглежда употребата на местоимения в английския език -лични и притежателни.Unit: Possessive's (Притежателни местоимения)

Урокът по английски език разглежда начините на изразяване на притежание, чрез притежателни местоимения..Unit: Singular and Plural (Единствено и множествено число)

Видео занятието има за цел да представи начините на формиране на единствено и множествено число в английския език.Unit: There is and There are (Глаголът "има")

Урокът разглежда някои от най-често използваните форми на глагола 'има' в английския език.Unit: The Verb "Can" (Глаголът "мога")

Употребата на глагола 'мога' е в основата на настоящия видео урок.Unit: Articles - definite and indefinite (членуване)

Урокът засяга членуването в английския език. Дори в разговорния английски, членуването играе важна роля.Unit: Adjectives and Adverbs (Прилагателни и наречия)

Онлайн урок по английски език за прилагателни и наречияUnit: Аdjectives - Comparative and Superlative (степенуване на прилагателни)

Не е важно да имаме само голям речников запас. Важно е да го използваме добре. Урокът ни учи да употребяваме прилагателните и да формираме техните сравнителни и превъзходни степени.Unit: Have got and Has got (Глаголът 'Има')

Нов начин на изразяване на притежание. Това е темата на този видео урок по английски език.Диктовки на английски

Dictation: Jenny's Family

ДиктовкаDictation: Daily Routines

ДиктовкаDictation: A new girlfriend

ДиктовкаDictation: Seriously Ill

ДиктовкаDictation: The State of Sunshine

ДиктовкаDictation: Theatres and Cinemas

ДиктовкаDictation: In Charge

ДиктовкаDictation: Making a Phone Call

ДиктовкаDictation: The British School System

ДиктовкаDictation: Busses in Britain

ДиктовкаElementary A2 Video

Video Lesson: Communication - Body Language

Онлайн урокът засяга основна лексика за части на тялото, а в граматически аспект модални глаголи, представени по интересен и увлекателен начин!Video Lesson: Culture - The Weather

През призмата на сезоните, онлайн сесията преставя основните начини за изразяване на граматически конструкции за бъдеще време (Future Тense)!Video Lesson: Economy - Money

Урокът по английски е свързан с пари – покупки, продажби, банки и др., като от граматическа страна представя сегашно продължително време (Present Continuous Tense)!Video Lesson: Free Time - Sports

Сесията представя основни дейности за прекарване на свободното време, въвежда редни числителни на английски език и герундий - -ing форма на глагола.Video Lesson: Lifestyles - Routine

Урокът е посветен на сегашно просто време (Present Simple Tense), представено чрез извършване на рутинни ситуации!Video Lesson: People - Size and Shape

Как да опишем себе си? Как да опишем другите? Това е целта на този урок. С помощта на прилагателни и наречия, курсистът ще може да прави описания на хора.Video Lesson: Places - London

В настоящата онлайн сесия е представено сегашно просто време (Past Simple Tense) с помощта на космополитен London и спомени от Ваши пътувания.Video Lesson: Relationships - Family Tree

Целта на този онлайн урок е да въведе лексика за членове на семейството, роднини, професии и начини за изразяване на притежание с have/has got.Video Lesson: Sport - Teams and Stadiums

С помощта на Барселона и Реал Мадрид, настоящият урок по английски въвежда степенуване на прилагателни – сравнителна и превъзходна степен – comparatives and superlatives.Video Lesson: Tastes - Food and Drink

Белгийската храна е център на настоящия урок, като целта е да се представят бройни и небройни съществителни, определителен член, въвеждане на въпросителни изречения и др.Self Study: Communication - Body Language

Секцията съдържа упражнения за затвърждаване на материала от съответния онлайн урок по английски език.Self Study: Culture - The Weather

Текстове, аудио записи и упражнения за усвояване и затвърждаване на материала от урока "Времето"!Self Study: Economy - Money

Урок за домашна работа, допълнение към съответния видео урок по английски език.Self Study: Free Time - Sports

Урок по английски за самоподготовка към видео урок "Свободно време - Спорт"Self Study: Lifestyles - Routine

Съответната секция затвърждава материала от съответния видео урок по английски.Self Study: People - Size and Shape

Упражнения за домашна работа към съответното видео занятие.Self Study: Places - London

Урок за домашна работа, допълнение към съответния видео урок по английски език.Self Study: Relationships - Family Tree

Урок за самоподготовка в допълнение на видео урокът за "Family Tree"Self Study: Sport - Teams and Stadiums

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от видео урока "Спорт - Отбори и стадиони"Self Study: Tastes - Food and Drink

Настоящата секция е допълнение към съответния видео урок за затвърждаване на материала по английски.Pre-intermediate В1 Video

Video Lesson: Communication - Face to Face vs. Computer Communication

Кое предпочитате - комуникация лице в лице или чрез компютър. Това е темата на видео урок, като се акцентира върху различните форми на глаголите.Video Lesson: Culture - Traditions

Целта на настоящия урок по английски език е да се усвоят основните начини за изразяване на навици в миналото (used to). Темата е Традиции.Video Lesson: Economy - Income

Вашите пари са основната тема в настоящата онлайн сесия по английски език. Граматиката е свързана с условни наклонения и използването на few/ a few; little/a little.Video Lesson: Free Time - Cinema

Кино – това е темата на урока, като целта е да се усвои основна лексика свързана с кино, филми, сценарий, актьори и др. Основната граматика е сегашно перфектно време (Present Perfect Tense).Video Lesson: Lifestyles - Healthy Living

Урок по английски за здравословното хранене. Заложена е много лексика по темата, а в граматически аспект e представнo сегашно просто време за узразяване на навици, както и модалните глаголи should, ought to, need to!Video Lesson: People - Job Interview

Как успешно да се представим на интервю за работа на английски език? Основна терминология, изразни средства и др. Граматиката включва използване на директни и индиректни въпроси.Video Lesson: Places - Directions and Maps

Целта на онлайн урока е да се научим да даваме и искаме насоки за пътя. Включена е основна лексика за сгради, движение и др. Граматиката е подчинена на условните изречения (1st conditional).Video Lesson: Relationships - Friendship

Урок по английски език за приятелството. Определения за характер на хора и сегашно перфектно време (Present Perfect) са фокусът в лексикален и граматически аспект.Video Lesson: Sport - Olympics

Целта на видео сесията за олимпийските игри е да се въведе за първи път минало продължително време (Past Continuous Tense). Лексиката е изцяло спортна.Video Lesson: Tastes - Music and Art

Музика и изкуство са в центъра на този урок по английски език. Граматиката акцентира върху деятелен (active voice) и страдателен (passive voice) залог в сегашно и минало време.Self Study: Communication - Face to Face vs. Computer Communication

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Culture - Traditions

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Economy - Income

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Free Time - Cinema

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Lifestyles - Healthy Living

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: People - Job Interview

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Places - Directions and Maps

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Relationships - Friendship

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Sport - Olimpycs

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Tastes - Music and Art

Урок за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Intermediate B1+ Video

Video Lesson: Communication - Newspapers

В настоящата онлайн сесия е представена непряка реч /Reported speech/ с помощта на забавна вестникарска статия!Video Lesson: Culture - Beauty

Темата на урока е красотата, видяна през призмата на различните култури. Граматиката включва начини за изразяване на контраст /while,although, but…/, както и конструкцията – “to have something done”!Video Lesson: Economy - Internet Shopping

За или против онлайн пазаруването? Целта на урока е да се усвои основна лексика свързана с търговията. Граматиката акцентира върху употребата на Used to + inf. Would + inf.Video Lesson: Free time - Books

Темата е посветена на книгите и по-специално на „Граф Монте Кристо”. Граматиката разглежда страдателен залог /Passive voice/.Video Lesson: Lifestyles - Eating and Cooking

Хранителни продукти, ястия и вкусове са акцент в настоящия урок. В граматичната секция се разглеждат gradable and non-gradable adjectives.Video Lesson: People - Heroes

Урокът е посветен на сравнение между Минало просто /Past Simple/ и Минало продължително време /Past Continuous Tense/.Video Lesson: Places - Hotels

Настоящата онлайн сесия ще ни научи как да направим резервация в хотел. Граматиката включва начини за изразяване на предпочитания: to, than, rather than.Video Lesson: Relationships - Dating

Връзките и любовта са основна тема в настоящата онлайн сесия. Граматиката е Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous Tense/.Video Lesson: Sports - Achievements

С помощта на статия за великия футболист Пеле, настоящата онлайн сесия въвежда Relative Clauses.Video Lesson: Tastes - Fashion

Модата е в центъра на този урок, заложена е лексика свързана с облекла и материи. Граматиката фолусира върху: сравнителна и превъзходна степен на прилагателните /comparatives and superlatives/; наречия за начин и разликата между Look and Look like.Self Study: Communication - Newspapers

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Culture - Beauty

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Economy - Internet Shopping

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Free time - Books

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Lifestyles - Eating and Cooking

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: People - Heroes

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Places - Hotels

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Relationships - Dating

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Sports - Achievements

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Tastes - Fashion

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Upper Intermediate B2 Video

Video Lesson: Communication - Predictions

Известния физик Стивън Хоукинс е в основата на урока за предсказанията. Бъдеще перфектно (Future Perfect) и Бъдеще продължително (Future Continuous) време са граматическите конструкции в онлайн сесията.Video Lesson: Culture - Culture Shock

Културен шок – това е темата на този урок, който ще ви преведе през различни култури и техните особености. Третото условно наклонение е в основата на граматиката (3d Conditional).Video Lesson: Economy - The Rich and the Poor

Страхотна статия от Economist ще ни въведе в темата за бедните и богатите. Граматиката е свързана с wish-sentences!Video Lesson: Free Time - Relaxation

Онлайн сесия по английски език за стреса и почивката, за свободното време. Граматиката е свързана с глаголите Say and Tell.Video Lesson: Lifestyles - Going out

Онлайн урокът по английски прави преговор на най-важните граматически времена в английски език, като представя култови места от нощния живот в най-големите световни столици.Video Lesson: People - Addictions

Фразеологичните глаголи (phrasal verbs) са в основата на граматиката в настоящия урок по английски език.Video Lesson: Places - Buildings and Houses

Мечтан дом е темата на урока по английски език. Водещите конструкции в граматически аспект са have/get something done.Video Lesson: Relationships - Breaking Up

Онлайн сесията по английски език е с цел да въведе Минало перфектно продължително време (Past Perfect Continuous Time) посредством темата за връзките между двата пола.Video Lesson: Sport - Teams

Преговор на сегашно продължително (Present Continuous Tense) и минало продължително време (Past Continuous Tense) с помощта на интересен текст, водеща личност в който е футболистът на Манчестер Юнайтед Уейн Руни.Video Lesson: Tastes - Good and Bad Taste

Какво е добър вкус и лош вкус? Урокът представя разнообразие от лексика за изразяване на предпочитания. Граматиката е в доста широк спектър с основни конструкции So и Neither.Self Study: Communication - Predictions

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Culture - Culture Shock

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Economy - The Rich and the Poor

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Free Time - Relaxation

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Lifestyles - Going out

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: People - Addictions

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Slef Study: Places - Building and houses

Мечтан дом е темата на урока по английски език. Водещите конструкции в граматически аспект са have/get something done.Self Study: Relationships - Breaking Up

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Sport - Teams

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Tastes - Good and Bad Taste

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.