Intermediate A2-B1 Video

Какво включва обучението

Онлайн курсът по английски език включва уроци в реално време с преподавател през виртуална класна стая и изобилие от ресурси за самоподготовка.

Курсовете от ниво Intermediate на LanguageBox.bg са предназначени за курсисти, които са преминали предходните нивa Elementary и Pre-Intermediate в платформата или са показали нужния за нивото резултат на входния тест на сайта на LanguageBox.bg. Съдържанието на курса е представено в 10 тематични урока. Всеки урок е предвиден за 2 учебни часа активно преподаване посредством виртуална класна стая и 8 учебни часа самоподготовка, което формира минимален хорариум за курса 100 учебни часа. Всяка сесия на живо се повтаря между 6 и 8 пъти по време на тримесечния Ви акаунт, което позволява да получите до 156 часа активно преподаване за периода.

Нивото Intermediate развива лексиката на студентите до рамките на около 4500 думи. По-сложни граматични структури са представени на достъпен език и илюстрирани с голям брой примери и практически задачи. Курсът развива паралелно 4-те основни езикови умения – Четене с разбиране, Слушане с разбиране, Писане и Говорене. Основните аспекти в темите на онлайн курса са представени по-долу.

Video Lesson: Communication - Newspapers

В настоящата онлайн сесия е представена непряка реч /Reported speech/ с помощта на забавна вестникарска статия!Video Lesson: Culture - Beauty

Темата на урока е красотата, видяна през призмата на различните култури. Граматиката включва начини за изразяване на контраст /while,although, but…/, както и конструкцията – “to have something done”!Video Lesson: Economy - Internet Shopping

За или против онлайн пазаруването? Целта на урока е да се усвои основна лексика свързана с търговията. Граматиката акцентира върху употребата на Used to + inf. Would + inf.Video Lesson: Free time - Books

Темата е посветена на книгите и по-специално на „Граф Монте Кристо”. Граматиката разглежда страдателен залог /Passive voice/.Video Lesson: Lifestyles - Eating and Cooking

Хранителни продукти, ястия и вкусове са акцент в настоящия урок. В граматичната секция се разглеждат gradable and non-gradable adjectives.Video Lesson: People - Heroes

Урокът е посветен на сравнение между Минало просто /Past Simple/ и Минало продължително време /Past Continuous Tense/.Video Lesson: Places - Hotels

Настоящата онлайн сесия ще ни научи как да направим резервация в хотел. Граматиката включва начини за изразяване на предпочитания: to, than, rather than.Video Lesson: Relationships - Dating

Връзките и любовта са основна тема в настоящата онлайн сесия. Граматиката е Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous Tense/.Video Lesson: Sports - Achievements

С помощта на статия за великия футболист Пеле, настоящата онлайн сесия въвежда Relative Clauses.Video Lesson: Tastes - Fashion

Модата е в центъра на този урок, заложена е лексика свързана с облекла и материи. Граматиката фолусира върху: сравнителна и превъзходна степен на прилагателните /comparatives and superlatives/; наречия за начин и разликата между Look and Look like.Self Study: Communication - Newspapers

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Culture - Beauty

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Economy - Internet Shopping

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Free time - Books

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Lifestyles - Eating and Cooking

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: People - Heroes

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Places - Hotels

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Relationships - Dating

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Sports - Achievements

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.Self Study: Tastes - Fashion

Урок с упражнения за самоподготовка и затвърждаване на материала от съответното видео занятие по английски език.