Диктовки на английски

Какво включва обучението

Курсът включва 10 диктовки на английски език с различни нива на трудност. Подходящ е за хора, които активно изучават езика и се нуждаят от допълнителна работа, извън материала, заложен в съответния им курс на обучение. Курсът развива уменията слушане и писане, като се набляга най-вече на правилното изписване на думите. Диктовките могат да бъдат използвани многократно за съответния период, за който курсистът има достъп.

Всяка от диктовките в курса е обособена като отделен урок, в който освен да чуят диктовката няколко пъти, курсистите имат възможност да видят и скрипта на диктовката, като по този начин могат да проверят своята работа.

Курсът е включен във всеки от пакетите за достъп до платформата и не се продава отделно.

Dictation: Jenny's Family

ДиктовкаDictation: Daily Routines

ДиктовкаDictation: A new girlfriend

ДиктовкаDictation: Seriously Ill

ДиктовкаDictation: The State of Sunshine

ДиктовкаDictation: Theatres and Cinemas

ДиктовкаDictation: In Charge

ДиктовкаDictation: Making a Phone Call

ДиктовкаDictation: The British School System

ДиктовкаDictation: Busses in Britain

Диктовка